www. IndustrialOne.net – Công ty TNHH Industrial One cùng LUG chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công các dứ án Thành Phố Thông Minh và Chiếu sáng Nghệ Thuật. Chúng tôi đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu tại Đức, Ba Lan, Canada, Đan Mạch, Việt Nam…