Máy tạo khí hydrô dung công nghệ màng đa phân từ (PEM) và công nghệ PSA để sản xuất khí Hydrô có độ tinh khiết cao đạt tới 99.9999%, lưu lượng từ 150ml/phút đến 5,000 ml/ phút và áp suất đến 7 bar

Ứng dụng cho phòng thí nghiệm

  • Phân tích sắc ký ghép nối khối phổ GC-MS
  • Phân tích Sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS)
  • Phân tích vết kim loại ICP-MS 
  • Phân Tích Quang Phổ Hồng Ngoại Biến Đổi Fourier (FTIR)

Công ty TNHH INDUSTRIAL ONE, www.IndustrialOne.net, chuyên cung cấp giải pháp từ việc chọn lựa, cung cấp, đến việc lắp đặt và bảo dưỡng máy tạo khí Hydrô, các phòng thí nghệm có thể sản xuất khí Hydrô liên tục tùy theo nhu cầu mà không lo lắng về nguồn cấp hay giá cả.