Giá khí Nitơ và chi phí vận chuyển trên thị trường đang có ngày càng tăng mạnh. Việc tìm kiếm
khí Nitơ với mức giá hợp lý và nguồn cung liên tục trở nên vô cùng khó khăn. Chính vì thế, việc
đầu tư mua sắm máy tạo khí Nitơ tại chổ của INDUSTRIAL ONE không chỉ là một quyết định
thông minh mà còn là một bước đi đúng đắn trong dài hạn.

1. Cung cấp khí liên tục – Máy tạo khí nitơ hoạt động liên tục 24/7. Hệ thống hấp thụ
chuyển đổi áp suất PSA cho phép sản xuất Nitơ liên tục ở mức độ tinh khiết mong
muốn.
2. Độ tinh khiết khí Nitơ – Máy tạo ra khí Nitơ với độ tinh khiết từ 95% – 99.9995%. Khí
Oxy, tạp khí khác và hơi nước được hấp thụ hoàn toàn bởi hạt CMS (Carbon Molecular
Seive) và sau đó được thải ra không khí.
3. Tự động hoàn toàn – Máy tạo khí Nitơ của INDUSTRIAL ONE hoạt động hoàn toàn tự
động. Chỉ cần bật máy, không cần nhân công can thiệp. Điều này giúp giảm thiểu chi phí
lao động và tăng năng suất cho doanh nghiệp.

INDUSTRIAL ONE – www.IndustrialOne.net, chuyên cung cấp giải pháp từ việc chọn lựa, cung
cấp, đến việc lắp đặt và bảo dưỡng máy tạo khí Nitơ, các doanh nghiệp có thể sản xuất khí nitơ
liên tục mà không lo lắng về nguồn cấp hay giá cả.